Контактні дані:

вул. Преображенська,8, к.113
723-85-59
profkom

Комісія профкому з соціально-економічного захисту працівників університету

Корольова
Тетяна Сергіївна
Голова комісії з соціально-економічного захисту працівників університету, к.е.н., ст. наук. спів роб. Науково-дослідної частини ОНЕУ, голова профспілкової організації університету
Члени комісії:
  • Збрицька Тетяна Петрівна - доцент кафедри управління персоналом і економіки праці;
  • Підвальна Наталія Едуардівна - старший викладач кафедри економічного аналізу;
  • Мілько Людмила Вікторівна - викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту;
  • Сергієва Олена Степанівна - старший викладач кафедри банківської справи

Коло роботи комісії з соціально-економічного захисту працівників університету різноманітний. Перш за все, комісія активно відстоює соціально-економічні права працівників, які широко прописані в колективному договорі. Комісія систематично контролює виконання умов колективного договору. Виниклі питання виносяться для обговорення на засідання профспілкового комітету, за ним приймаються конкретні рішення. Двічі на рік про виконання умов колективного договору звітують адміністрація та профспілковий комітет на зборах трудового колективу. Контроль за виконанням колективного договору є діючим інструментом захисту соціально-економічних інтересів і прав співробітників університету.

Завдяки соціальному партнерству між профспілковим комітетом і адміністрацією університету, в колективний договір, крім гарантованих основної оплати праці, доплат, надбавок і преміювання, внесена ціла система соціальної допомоги і соціального захисту співробітників, які регулюються «Положенням про матеріальне стимулювання».

В роботі комісії значне місце займають питання заробітної плати, адже саме рівнем заробітної плати визначається сила і здатність Профспілки захистити людину праці. З цією метою застосовуються всі передбачені законодавством форми роботи.

Комісія здійснює громадський контроль за виконанням законодавства про дотримання виробничих, трудових відносин, режиму праці і відпочинку працівників університету.

ONEU LOGO