Контактні дані:

вул. Преображенська,8, к.113
723-85-59
profkom

Інформаційно-редакційна комісія профкому

Балджи
Марина Дмитрівна
Голова інформаційно-редакційної комісії
завідувач кафедри економіки та планування бізнесу,д.е.н., професор
Члени комісії:
  • Даниліна Світлана Олексіївна - доцент кафедри загальної економічної теорії;
  • Допіра Ірина Анатоліївна – головний фахівець центру підвищення кваліфікації;
  • Самсонюк Світлана Віталіївна - бібліотекар 1 категорії.

Невід'ємною складовою частиною роботи профспілкової організації, є інформаційне забезпечення членів профспілки про трудові права та гарантії, а також формах їх захисту. З цією метою була створена інформаційно-редакційна комісія профкому.

Для кращої інформованості членів профспілки всі профспілкові організації факультетів, відділів і служб забезпечено методичну та нормативну документацію. На всіх факультетах обладнані куточки профспілкової роботи. На допомогу первинним профспілковим організаціям роздаються матеріали обкому та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України за різними напрямками діяльності Профспілки.

Діяльність профкому з питань виконання умов колективного договору, охорони і поліпшення умов праці співробітників, культурно-масової, спортивної та оздоровчої роботи і про роботу з ветеранами університету та дітьми співробітників висвітлюється на сайтах університету та профкому, а також в університетській газеті «Економіст».

В епоху нових інформаційних технологій, для отримання оперативної інформації, профспілковий комітет розробив «WEB - сторінку», має електронну пошту і доступ до системи «Інтернет».

ONEU LOGO