Контактні дані:

вул. Преображенська,8, к.113
723-85-59
profkom

Комісія профкому з молодіжної політики

Літвінов
Олександр Сергійович
Голова комісії
к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Члени комісії:
  • Шинкаренко Володимир Миколайович - доцент кафедри математичних методів аналізу економіки;
  • Мисько Ганна Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і зовнішньоекономічної діяльності
  • Скиба Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри маркетингу;
  • Бойко Ганна Антонівна - лаборант кафедри фінансового менеджменту і фондового ринку.

Перед профспілковою організацією університету постають нові завдання, які вимагають нових форм роботи і методів вирішення. У нашій організації на профспілковому обліку перебуває понад 356 співробітників віком до 35 років, більша частина яких відноситься до викладацького складу.

Ця категорія працівників є найбільш незахищеною і вимагає особливої уваги з боку профспілкового комітету.

Для забезпечення соціально-економічних, духовних прав та інтересів молодих фахівців, працюючої молоді та членів їх сімей при профкомі створена комісія з молодіжної політики. Комісією, для з'ясування проблем, з якими стикаються молоді співробітники, було проведено соціологічне опитування шляхом анкетування. Результати анкетування показали, що найбільші проблеми, які хвилюють молодих співробітників, складаються в: відсутності житла, низьких заробітних платах, відсутності кредитів на придбання житла.

У свої плани роботи комісія включає питання: контроль за виконанням нормативних документів, що стосуються молоді, навчального навантаження молодих викладачів, надання фінансової допомоги для проведення конкурсів, олімпіад, конференцій молодих вчених, на організацію культурно-масової, спортивної та оздоровчої роботи.

Профспілковий комітет сподівається, що кожен небайдужий член профспілки, знаючи про ці проблеми, об'єднає свої зусилля, і зробить все можливе, щоб створити нормальні умови для роботи молодим співробітникам університету.

Успіху, добра і творчого натхнення кожному з вас, шановні члени комісії!

ONEU LOGO